متن خبر

نشست و سمینار تخصصی بازخوانی تجربه فعالیت دفاتر تسهیل‌گری بافت‌های فرسوده شیراز

نشست و سمینار تخصصی بازخوانی تجربه فعالیت دفاتر تسهیل‌گری بافت‌های فرسوده شیراز