نشست علمی «تاب‌‍آوری اقلیمی در شهرها؛ مبانی، رویکردها و روش‌ها»

نشست علمی «تاب‌‍آوری اقلیمی در شهرها؛ مبانی، رویکردها و روش‌ها»


نشست علمی «تاب‌‍آوری اقلیمی در شهرها؛ مبانی، رویکردها و روش‌ها» با همکاری انجمن‌های علمی شهرسازی و معماری، روز دوشنبه 24 اردیبهشت در اتاق کنفرانس دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز برگزار شد.  
در این نشست که جمعی از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری طراحی و برنامه‌ریزی شهری، شهرسازی و معماری حضور داشتند، خانم دکتر مریم روستا و خانم دکتر وکیلی‌نژاد از اعضای هیأت علمی دانشکده به سخنرانی پرداختند. 
در ابتدای نشست خانم دکتر مریم روستا عضو هیأت علمی بخش شهرسازی دانشکده، هدف از برگزاری این نشست و ارائه این سخنرانی‌ها را تبیین اهمیت موضوع اقلیم‌تاب‌آوری در هر دو مقیاس معماری و شهرسازی برشمردند و ضمن بیان اهمیت موضوع با توجه به بحران‌های ناشی از تغییرات اقلیمی در شهرها، ضرورت پرداخت علمی و پژوهشی به این مسأله و ارائه راهکارها و راهبردها در این زمینه را تبیین کردند. ایشان در سخنرانی خود، با توضیح دو دسته راهبردهای «کاهشی» و «انطباقی» مبتنی بر تاب‌آوری اقلیمی در شهرها، این راهبردها و راهکارها را در مقیاس‌های مختلف محیط مصنوع تشریح نموده و بر اهمیت توجه به بسترهای «زمینه‌ای» و «رویکردهای محلی» در تدوین راهنماها و دستورالعمل‌ها به منظور ارتقاء گرماتاب‌آوری فضاهای شهری و معماری تأکید نمودند. 
در بخش دوم نشست، خانم دکتر وکیلی‌نژاد، عضو هیأت علمی بخش معماری، ضمن ارائه تعریفی از تاب‌آوری و تاب‌آوری شهری، تاب‌آوری اقلیمی را نیز تبیین نمودند و اهمیت و ضرورت پرداختن به این موضوع از خاستگاه دانش‌های معماری و شهرسازی را بیان کردند. ایشان در ادامه ارکان و مؤلفه‌ها و ابعاد اقلیم‌تاب‌آوری را در چند بخش تشریح نمودند و ضمن تأکید بر دشواری و پیچیدگی سنجش اقلیم‌تاب‌آوری در شهرها، به معرفی ابزارها و نرم‌افزارهای مورد استفاده در سنجش تاب‌آوری اقلیمی پرداختند. در انتهای این سخنرانی معرفی کلی از نرم‌افزار Envi Met و قابلیت‌های آن در شبیه‌‎سازی و سنجش وضعیت اقلیمی، آلودگی، مصرف انرژی و ... در محیط‌های مصنوع ارائه گردید. این نشست با پرسش‌های دانشجویان و پاسخ از طرف سخنرانان به پایان رسید.