نشست صمیمانه انجمن علمی معماری با دانشجویان نوورود رشته معماری

نشست صمیمانه انجمن علمی معماری با دانشجویان نوورود رشته معماری


در روز سه‌شنبه 2  آبان ماه 1402 نشستی صمیمانه، به منظور آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان نو‌ورود رشته معماری، با انجمن‌های علمی، توسط انجمن علمی معماری دانشگاه شیراز، در باغ ارم  برگزار شد. در این نشست در کنار تبادل تجربه، با حضور مهندس ده‌بزرگی، دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات معماری،  مطالب ارزنده‌ای در خصوص باغ ایرانی مطرح گردید و دانشجویان با الگوی باغ ایرانی آشنا شدند.
در ابتدای برنامه دانشجویان نوورود به معرفی خود و توانایی‌ها و تجربه‌های خویش پرداختند. سپس اعضای انجمن و دانشجویان ارشد و فارغ‎‌التحصیل حاضر در برنامه، تجربیات تحصیلی خود را بیان کردند. سپس سرکار خانم مهندس ده‌بزرگی مطالبی را در خصوص باغ‌های ایرانی ارائه نمود و یکی از اعضای انجمن ضمن معرفی انجمن علمی و سایر تشکل‌های دانشگاهی، از دانشجویان برای عضو شدن و حمایت از این انجمن‌ها دعوت به عمل آورد.
در آخر با بازی پانتومیم، پذیرایی و گرفتن چند عکس دسته جمعی،  این نشست صمیمانه پایان یافت.