نشست تخصصی «روند زوال منظر تاریخی شهرها»

نشست تخصصی «روند زوال منظر تاریخی شهرها»


انجمن علمی مهندسی شهرسازی دانشگاه شیراز و انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، به مناسبت هفته پژوهش، در تاریخ ۱۹ آذرماه 1۴۰۲  نشستی تخصصی با محوریت «روند زوال منظر تاریخی شهرها» به صورت حضوری و مجازی، برگزار کردند.

در این نشست دکتر مصطفی بهزادفر و دکتر مهدی خاک‌زند، اعضای هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران و دکتر سهند لطفی، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز، پیرامون اهمیت منظر تاریخی شهرها، ابعاد مختلف منظر و روند زوال آن‌ طی سال‌های اخیر توضیحاتی دادند. در ابتدای نشست دکتر بهزادفر، به بررسی منظر تاریخی در شهرهای مختلف ایران پرداخت.  سپس دکتر سهند لطفی پیرامون مفهوم منظر تاریخی شهرها و لایه‌های مختلف آن گفتگو کرد و اشاره به چالش حکمروایی و برنامه ریزی آن داشت. ایشان در ادامه به صورت خاص به روند اضمحلال منظر تاریخی شهر شیراز پرداخت. در پایان نیز حاضران سوالات خود را پیرامون موضوع مطرح شده، پرسیدند.

مخاطبین این برنامه عده‌ای  به صورت حضوری و تعدادی نیز از طریق اسکایپ، برنامه را دنبال کردند.