مهندسی معماری

مهندسی معماری


فارغ التحصیلان دوره کارشناسی براساس توانائیهای که در روند آموزش کسب نموده اند می توانند در زمینه های زیر ایفای نقش کنند.

 

 طراحی (تک بنا یا مجموعه زیستی کوچک)، از طرحهای اولیه تا مراحل کار و طراحی اجزاء و عناصر تشکیل دهنده بنا این زمینه از کار معمار در حقیقت وظیفه محوری او را تشکیل می دهد.

  1.  همکاری با گروه مهندسان مشاور معماری در جهت توسعه طرحها و تهیه نقشه های معماری مراحل یک و دو
  2.  نظارت بر صحت انجام کار درعملیات اجرایی ساختمان
  3.  مشارکت درمدیریت اجرایی پروژه های معماری
  4.  عضویت در کادر فنی شهرداریها و سازمانهای مشابه
  5. تدریس در دوره های کاردانی و همینطور دبیرستانهای فنی حرفه ای و کاردانش دانش آموزان و پرورش

 

 

برنامه درسی