متن خبر

مشارکت استاد دانشگاه شیراز در تالیف کتاب مرجع بین المللی

مشارکت استاد دانشگاه شیراز در تالیف کتاب مرجع بین المللی


دکتر علی سلطانی استاد تمام دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز با همکاری تعدادی از پژوهشگران بین المللی در تالیف کتاب انگلیسی زبان مرتبط با شهرهوشمند مشارکت نمود.

این کتاب که اخیرا با عنوان  Computational Urban Planning and Management for Smart Cities (مدیریت و برنامه ریزی شهری محاسباتی برای شهرهای هوشمند) توسط انتشارات معتبر بین المللی اشپرینگر در کشور هلند منتشر شده است،  دربرگیرنده 26 فصل در 482 صفحه می باشد که برای استفاده طیف گسترده ای از دانشجویان تحصیلات تكمیلی و پژوهشگران در زمینه های علمی شامل شهرسازی، برنامه ریزی و مدیریت شهری، مهندسی حمل و نقل، ریاضیات کاربردی، علوم رایانه و علوم جغرافیا و مدیریت بحران مناسب است.

دکتر سلطانی در تالیف سه فصل از این کتاب با نویسندگانی از کشورهای استرالیا، سوئد، مجارستان، ویتنام و ایران مشارکت داشته که فصل های مربوطه در رابطه با موضوعات مختلف شهرهوشمند شامل استفاده از کلان­داده ها در تحلیل سفرهای دوچرخه درون شهری، توسعه مدل پیش بینی تغییروسیله سفر برای سفرهای منظم کاری و همچنین بهینه سازی هوشمند مسیرها و نقاط پناهگاهی در هنگام وقوع بحران می باشد.

 انتشارات اشپرینگر یكی از بزرگ ترین ناشران بین المللی است كه با برخورداری از  170سال  سابقه در حوزه چاپ آثار  دانشگاهی و مجلات علمی پژوهشی، فعالیت دارد.