مسول دفتر بخش شهرسازی

مسول دفتر بخش شهرسازی


 

سهیلا انیسی
مسئول دفتر بخش شهرسازی
 شماره تماس:36131031
 ساختمان شماره 2 / اتاق 230A
شرح وظایف

 

 

 

 

 

 

نشانی : شیراز، معالی آباد، گلدشت 3، دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز، ساختمان شماره 2، طبقه همکف، دفتر بخش شهرسازی

شماره تماس :07136230453

دورنگار:07136242800