شیوه زندگی در دوران کرونا و تاثیرات آن بر فضای زندگی (corona lifestyle)

شیوه زندگی در دوران کرونا و تاثیرات آن بر فضای زندگی (corona lifestyle)


نجمن علمی معماری دانشگاه شیراز برگزار میکند:
 
وبینار شماره دو از سلسله گفت و گوهای : شیوه زندگی در دوران کرونا و تاثیرات آن بر فضای زندگی (corona lifestyle) 
با حضور 
 دکتر سید علی اکبر صفوی طراحی و مجری اولین دانشگاه الکترونیکی (مجازی ایران) و استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز
به میزبانی دکتر ساناز حائری مشاور انجمن علمی معماری و عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز 
روز شنبه یازدهم اردیبهشت ماه ساعت 21 در اینستاگرام به آدرسsaa_shirazu