سمینار شماره یک از سلسله گفت و گوهای : شیوه زندگی در دوران کرونا و تاثیرات آن بر فضای زندگی

سمینار شماره یک از سلسله گفت و گوهای : شیوه زندگی در دوران کرونا و تاثیرات آن بر فضای زندگی


سمینار شماره یک از سلسله گفت و گوهای : شیوه زندگی در دوران کرونا و تاثیرات آن بر فضای زندگی

انجمن علمی معماری دانشگاه شیراز ضمن عرض تبریک به همه دانشجویان و اساتید به مناسبت روز معمار برگزار میکند:
 
سمینار شماره یک از سلسله گفت و گوهای :
شیوه زندگی در دوران کرونا و تاثیرات آن بر فضای زندگی 
 
با حضور 
دکتر امین حبیبی رئیس بخش معماری و عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و 
دکتر مریم اختیاری عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز 
 
به میزبانی دکتر ساناز حائری مشاور انجمن علمی معماری و عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز 
 
 
روز شنبه چهارم اردیبهشت ماه ساعت ۲۱.۳۰ در اینستاگرام به آدرس saa_shirazu