سمینار «ارائه فعالیتهای پژوهشی- دانشجویی»

سمینار «ارائه فعالیتهای پژوهشی- دانشجویی»


این سمینار توسط انجمن علمی معماری دانشگاه شیراز، به مناسبت هفته پژوهش، در تاریخ 28 آذر 1402 در تالار یاسمن دانشکده هنر و معماری شیراز برگزار شد.

در این سمینار از مهندس یاسمن ده‌بزرگی و مهندس سپیده خضری ،دانش آموختگان برتر در مقطع کارشناسی ارشد معماری دانشگاه شیراز، دعوت شد تا پژوهش دانشجویی خود را برای دانشجویان ارائه دهند.

مهندس ده بزرگی، در زمینه مطالعات تاریخ معماری ایران پژوهشی با موضوع «آرامگاه بی بی دختران شیراز» ارائه کرد.

همچنین مهندس خضری، در زمینه معماری منظر، پژوهش‌های خود درباره محدوده «دروازه قرآن شیراز» را برای حضار توضیح داد و پیشنهادات خود در زمینه باز طراحی این فضا را برای دانشجویان بیان کرد.