متن خبر

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و ذوالفقار علی شهادتت مبارک

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و ذوالفقار علی شهادتت مبارک