متن خبر

رونمایی از المان نیایش باران در دانشکده هنر و معماری

رونمایی از المان نیایش باران در دانشکده هنر و معماری


به گزارش کامران کیوان شکوه دانشجوی رشته صنایع دستی  از المان نیایش باران که در هفته آخر بهمن ماه درمحوطه  دانشکده نصب شده بود، با حضور رئیس دانشکده جناب آقای دکتر محمد رضا بذرگر و سرپرست فرهنگی و دانشجویی  سرکار خانم دکتر مهسا شعله  و جمعی از دانشجویان رونمایی شد.

این المان به عنوان نمادی از نیایش و ایجاد توجه عموم و دانشجویان به درخواست و طلب نیاز به بارش  باران از جانب درگاه الهی بوده  است .

گفتنی است  ایده اولیه این دست دیس ها در بهار97 در  کلاس انسان طبیعت طراحی که توسط مدرس این درس جناب آقای ارجمند برگزار شده بود به دست آمد که  با همکاری 25 تن از دانشجویان علاقه مند  دانشکده  توسط گچ آلژنیک و گچ دندانپزشکی  قالب گیری شد و سپس مقابل سلف سرویس دانشکده کار گذاشته شد.