روز لسان الغیب ؛ حافظ شیرازی گرامی باد

روز لسان الغیب ؛ حافظ شیرازی گرامی باد


هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ ***از یُمن دعای شب و ورد سحری بود

 

حافظ شیرازی شاعر بزرگ ایرانی از سخنوران نامی جهان به شمار می رود اکثر اشعار او به صورت غزل است به همین خاطر غزلیات حافظ برای همگان نامی آشنا است، او یکی از تاثیر گذارترین شاعران است. شیوه سخن حافظ شباهت بسیاری به خواجوی کرمانی دارد و این امر مهم کاملاً مشهود است ، اشعار حافظ در قرون هجدهم و نوزدهم به زبانهای اروپایی ترجمه و نامش در محافل ادبی جهان غرب شنیده شد.