راهبردهای منتخب دانشکده

راهبردهای منتخب دانشکده


  1.  تنوع بخشی و تقویت رشته های آموزشی با اولویت دوره ­های تحصیلات تکمیلی
  2.  تقویت فرهنگ ایرانی و اسلامی در محتوای برنامه ­های آموزشی
  3.  گسترش و توسعه فضای فیزیکی
  4.  جذب هدفمند نیروهای متخصص و اعضاء هیات علمی کارآمد به لحاظ تخصصی
  5.  ایجاد بستر مناسب جهت ارتقاء سطح علمی و تخصصی کارکنان و اعضاء هیات علمی
  6. ساماندهی فعالیت­های اجرایی و پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده
  7.  تنوع بخشی و افزایش مستمر و پایدار منابع مالی دانشکده
  8.  تقویت  ارتباط دانشکده با دانشگاههای معتبر(در سطح ملی و بین المللی)، سازمانها و نهادهای خصوصی و عمومی
  9.  جهت دهی برنامه­ های آموزشی به منظور تربیت نیروهای خلاق، متعهد، متخصص و کارآفرین