متن خبر

در نیمه ماه رمضان ماه برآمد/سالار کریمان جهان از سفر آمد

در نیمه ماه رمضان ماه برآمد/سالار کریمان جهان از سفر آمد