درباره کتابخانه

درباره کتابخانه


 

 

در سال ۱۳۷۷همزمان با تأسیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز کتابخانه این دانشکده نیز آغاز به کار کرد.در شهریورماه  ۱۳۷۹  ساختمان شماره یک دانشکده هنر و معماری به همت خیر بزرگوار شیرازی  مرحوم احمد نادرکاظمی در فضایی زیبا و ارزشمند  افتتاح گردید در همین زمان کتابخانه دانشکده نیز به طبقه دوم این ساختمان منتقل و کار خود را ادامه داد.

طی سالهای گذشته کتابخانه دانشکده هنر و معماری روند رشد و تکامل ابتدایی خود را طی کرده است. هم اکنون این کتابخانه  به عنوان یکی از کاملترین کتابخانه های تخصصی در زمینه هنر، معماری و شهرسازی در جنوب کشور در حال ارائه خدمات به اساتید و دانشجویان دانشگاه شیراز و سایر دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی می باشد.

با خرید نرم افزار جامع پارس آذرخش توسط معاونت محترم پژوهشی دانشگاه کلیه خدمات کتابخانه (فهرست نویسی، آماده سازی، جستجو و امانت کتاب) به صورت الکترونیک انجام می گردد در حال حاضر با تجهیز کتابخانه به نرم افزار آذر سا جستجوی  منابع این کتابخانه نیز مانند سایر کتابخانه های دانشگاه شیراز از آدرس اینترنتی  http://azarsa.shirazu.ac.ir/faces/home.jspx امکان پذیر است.