حوزه فعالیت، شرح وظایف مسئولین کارگاه

حوزه فعالیت، شرح وظایف مسئولین کارگاه


 1. نظارت بر کلیه امور مرتبط با خدمات واحد، هماهنگی و برنامه ریزی جهت انجام امور محوله
 2. نظارت بر نظافت کارگاه  ، تجهیزات ، ملزومات و کلیه محیط های اداری و آموزشی از قبیل :
  • نظارت روزانه کارگاهها ، کلاسها ،  اتاق ها وراهرو در محدوده کارگاه تعیین شده
  • نظارت بر وسایل  میزها ، و اثاثیه
  • نظارت بر جابجایی و حمل اثاثیه و لوازم
  • نظارت و کنترل بر نظافت کارگاه ها 
 3. بررسی و تهیه تقاضای لوازم وتجهیزات اداری و ساختمانی و هماهنگی با تدارکات جهت تهیه آن
 4. رفع  بموقع کمبودها و مایحتاج مورد نیاز اساتید و  دانشجویان ..
 5. رفع  بموقع کمبودها و مایحتاج مورد نیاز کلاسها ، کارگاهها ، اطاقها و ...
 6. کنترل و پیگیری انجام بموقع تعمیرات وسایل و تجهیزات(میز، صندلی ، پرده ووسایل مصرفی ....) و امور مربوط به گارگاه
 7. کنترل و پیگیری انجام مشکلات موجود از قبیل خرابی شیر آلات، وسائل برقی و  ... به مدیر اداری
 8. کنترل مسایل ایمنی و امنیتی و پیگیری برای رفع مشکلات موجود احتمالی