متن خبر

حضور انجمن علمی بخش هنردانشکده هنر و معماری در گرامیداشت روز جهانی خاک

حضور انجمن علمی بخش هنردانشکده هنر و معماری در گرامیداشت روز جهانی خاک


به مناسبت "روز جهانی خاک " انجمن علمی  هنر دانشکده  هنر و معماری دانشگاه شیراز   و کانون سبز دانشگاه شیراز در کنار سایر کانون ها و گرو ه ها در پنجم دسامبر مصادف با 14 آذر ماه در ویژه برنامه  فرهنگی  وهنری که توسط اداره مشارکت های مردمی سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری و سازمان مردم نهاد سبزگامان حیات سبز فارس در پارک آزادی برگزار شد  ، مشارکت نمود.

در این  برنامه  که با هدف آگاه سازی  عمومی در رابطه با اهمیت حفاظت از خاک به عنوان یک میراث ملی انجام گرفت ، انجمن علمی هنر با اجرای پرفورمنس آرت  با محوریت ارزش خاک در تولید وسایلی که به خاک آسیبی نمی زنند  و آموزش کار با گل رس  به کودکان  فعالیت نمود.

همچنین اجرای نمایش خیابانی و پرفورمنس  تن خاک  با محوریت ارزش خاک ،کاشتن بذر های بومی ،نقاشی با خاک و سفال گری توسط کودکان و.... از  دیگر برنامه های اجرا شده توسط گروه های هنری دیگر در این روز بود.