متن خبر

برگزاری کارگاه سلامت روان ویژه دانشجویان جدیدالورود دانشکده هنر و معماری

برگزاری کارگاه سلامت روان ویژه دانشجویان جدیدالورود دانشکده هنر و معماری


کارگاه سلامت روان در روزهای شنبه و یکشنبه ۲۰ و ۲۱ مهرماه  توسط شکوفه سیمایی نماینده مرکز مشاوره و مسئول دفترارتقاء تحصیلی دانشکده برای ورودی های جدید اجرا گردید.

در این کارگاه چهارساعته ، دانشجویان جدیدالورود با اختلالات شایع، اعتیاد و اثرات مواد روان گردان، مهارت های زندگی، مهارت های مقابله با استرس، کنترل خشم، روابط بین فردی و رفتار جرات مندانه، شیوه های مدیریت زمان و مقابله با اهمال کاری آشنا شدند‌.