متن خبر

برگزاری سمینارالگو های رفتار ترافیکی دانشجویان در پردیس های دانشگاهی

برگزاری سمینارالگو های رفتار ترافیکی دانشجویان در پردیس های دانشگاهی


سمینار علمی با عنوان تحلیل الگوهای رفتار ترافیکی دانشجویان در پردیس های دانشگاهی ، مقایسه تطبیقی دانشگاه های چین و استرالیا در تاریخ چهارشنبه سوم دی ماه ۹۸ در محل تالار یاسمن دانشکده هنر و معماری به همت انجمن علمی بخش شهرسازی  برگزار شد.

دکتر علی سلطانی استاد بخش شهرسازی به عنوان سخنران مراسم ابتدا به بیان ضرورت تحقیق در شیوه ها و کیفیت جابجایی دانشجویان در داخل و بیرون پردیس های دانشگاهی پرداخت. ایشان با بیان اینکه در حال حاضر، نزدیک به ۲۵ درصد سفرهای درون شهری در کلانشهر شیراز مربوط به سفرهای تحصیلی است ،بر این نکته تاکید کرد که مکان گزینی مراکز آموزشی و آموزشگاه ها در سطوح مختلف در امتداد محورها و خیابان هایی که دارای مطلوبیت مکانی بالا هستند باعث شده، تا ناهنجاری در الگوهای رفتاری شهروندان تشدید گردد.

به عنوان مثال، در شهر شیراز خیابان هایی همانند خیابان قصردشت، ارم، ساحلی غربی، نیایش ، فرهنگ شهر و ... که بدلیل هویت تاریخی یا کیفیت های کالبدی و محیطی از مرغوبیت مکانی بالا برخوردار هستند پذیرای روزافزون خدمات آموزشی هستند که در مجموع بر کیفیت عملکردی و فضایی آنها و محیط پیرامونی اثر منفی گذاشته است.

دکتر سلطانی در ادامه به تشریح تحقیق تطبیقی خود روی دانشگاه تیان جین کشور چین و دانشگاه استرالیای جنوبی پرداخت که با حمایت دانشگاه شیراز در قالب ماموریت مطالعاتی انجام شده است.

دانشجویان استرالیایی وابستگی بالاتر به خودرو داشته و بیش از پنجاه درصد سفرهای آنها به پردیس با خودرو شخصی بوده در حالی که دانشجویان چینی از متوسط مسافت سفر پایین تر برخوردار بوده و بیش از شصت درصد سفرهای آنها با روش های غیرموتوری مانند دوچرخه و پیاده صورت می گیرد. بررسی نگرش ها و اطلاعات زیست محیطی دانشجویان نمونه نشان می دهد که دانشجویان استرالیایی از نظر سطح اطلاعات زیست محیطی و نگرش حفاظتی به محیط زیست در سطح بالاتری نسبت به دانشجویان چینی قرار دارند. اما این اختلاف، تاثیری بر شیوه های جابجایی آنها با روش های سفر پایدار و محیط زیست دوستانه نداشته است.

دکتر سلطانی در ادامه به یادآوری اقداماتی پرداخت که در دانشگاه های چینی برای تشویق و تسهیل جابجایی دانشجویان اعمال می شود. فراهم کردن دوچرخه های اشتراکی در محیط پردیس، ایجاد پارکینگ های مخصوص دوچرخه و برقراری سرویس های اتوبوس با مبدا و مقصد مشخص برخی از این موارد است.

ایشان شیوه جابجایی دانشجویان را یکی از شاخص های سنجش پایداری در سطح دانشگاه ها  عنوان کرد که باید مورد توجه بیشتر برنامه ریزان و مدیران قرار گیرد. همچنین ارایه دروس کاربردی در زمینه آموزش حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار در رشته ها و در مقاطع مختلف تحصیلی می تواند نگرش دانشجویان نسبت به محیط زیست را تغییر دهد که به نوبه خود در الگوی رفتاری ترافیکی آنها موثر خواهد بود.

در پایان جلسه، شرکت کنندگان به بیان سوالات و پیشنهادات خود پرداختند.