متن خبر

برگزاری سلسله نشست های هویت ایرانیان در هفته حرفه: هنرمند شیراز

برگزاری سلسله نشست های هویت ایرانیان در هفته حرفه: هنرمند شیراز


 در راستای "سلسله نشست های هویت ایرانیان" و همچنین برنامه هاي "هفته حرفه: هنرمند شیراز"  نشستی تخصصی در 22 و 23 اردیبهشت ماه  با همکاری انجمن علمی بخش هنر و خانه هنر شیراز و با حضور دانشجویان  وهنرمندان دردانشکده هنر و معماری برگزار شد.

در این نشست ایمان افسریان با موضوع  فرهنگ و هنر تصویری ایران در مورد تصویر پارسی و اهمیت فرش بیان کرد: یکی از اشتباه های رایج که در طول  این سال ها مطرح بوده است ،این که در ایران نقاشی حرام بوده و هنر نقاشی پیشرفت نکرده است و این از بزرگ ترین اشتباهاتی است که یک ایرانی از فرهنگ و تاریخ خودش می تواند داشته باشد.

افسریان افزود: تا قبل از به دست آمدن تصویر فتو گرافیک ایرانیان بیشتر از هر مردم دیگر در طول تاریخ تصویر سازی کرده اند و اشتباه  بزرگی است اگر  بخواهیم به جای کلمه تصویر کلمه نقاشی را به کار ببریم .ایشان افزود : ما قومی هستیم که بیش از هر قوم دیگر تصویر ایجاد کرده ایم و این تصویر ها بیشتر  جنبه حماسی دارند ، بنابراین  همه هنر ایران را می توان با مفهوم حماسه و نبرد توضیح داد.

افسریان در ادامه اظهار کرد: انسان ایرانی خودش را در درون این نبرد توضیح داده است و بیشتر از هر مرد مان دیگری در تاریخ، تصویر و تخیل نبرد را مصور کرده است اما این تصویر بر خلاف تصاویر اقوام دیگر تصویر جنگ و کشتار نبوده  بلکه تصویر" باغ" بوده است. در این میان وظیفه انسان ایرانی این بوده که جهان را آباد کند و نبردی با خشکسالی داشته باشد برای همین بیش از همه فرش درست کردیم و فرش تصویر آن  حماسه می باشد.

نقاش و پژوهشگر هنر با بيان اينكه کلمه فرش از fresh می آید و هم ریشه هستند افزود:  هنر فرش دائما در حال نو شدن می باشد وایرانیان در تمام این چند هزار سال یا سعی بر آن داشته اند بیانانی را باغ کنند یا اینکه یک تکه باغ درست می کرده اند و روی آن می نشستند.

افسریان  ادامه داد : باید طور دیگر به فرش نگاه کنیم و در مورد تصویر به نوعی  دیگر صحبت کنیم.ایشان افزود :اگر فرش را به هنر صنایع دستی یا میراث فرهنگی یا هنر تزئینی تبدیل کنیم به سادگی تمام ثروت فرهنگی خود را دور ریخته ایم و دوباره باید به این نگاه کنیم که تصویر ایرانی چه چیز می باشد .

این پژوهشگردر مقایسه نقاش ایرانی و اروپایی افزود: نقاش ایرانی برخلاف نقاش اروپایی با خیال خود یک موقعیت یا مجلس را می کشیده است و نگاه نقاش ایرانی دائما در حال تغییر بوده است و مخاطب  به جای اینکه روبروی آن قرار گیرد در درون نگاه نقاش قرارمی گرفته است که این تفاوت بسیار مهم می باشد.

ایشان در ادامه  بیان کرد :یکی از عناصر خیلی مهم در هنر ایران مفهوم حاشیه است که در نقاشی ایرانی همیشه این  عنصر مهم وجود داشته است .ایشان اظهار کرد: حاشیه قاب نیست بلکه  حاشیه نشان دهنده یک بخشی از زمین است و انسان ایرانی یک تکه از زمین را بخش می کند تا در آن بخش اتفاق بیافتد.

همچنین   هاشم صدق آمیز پژوهشگر تاريخ فرش فارس با ارائه توضیحاتی در باب تصویر فرش پارسیان بیان داشت : آنچه  که ما به عنوان یک محصول می بینیم هنر نمی تواند باشد و حتی در این میان بافنده هم هنرمند نمی تواند باشد،چون که صرفا وی کارگر و بافنده فرش است.

صدق آمیز افزود: ارتباط فرش و هنر در طراحی و ترسیم تصویر فرش و شیوه  رنگ گذاری آن می باشد  و به طور کل آن چه که  در ابتدا ما از فرش می توانیم بگوییم هنر است "تصویر فرش و شیوه طراحی" آن می باشد .

ایشان افزود : با توجه به اینکه چند هزار سال قبل نگاه استراتژیک به فرش بوده  است بنابراین  فرش هنر استراتژیک ما ایرانیان است و ما ایرانیان در طول تاریخ هیچ هنر استراتژیک  دیگری جز فرش  نداشته ایم.

صدق آمیز بیان کرد:  لازم است  تقسیم بندی تمدنی از فرش پارس داشته باشیم و اگر با این الگو جلو برویم بسیاری از نکات روشن می شود و متوجه می شویم که  فرش پارسی در نقاط مختلف چه  تفاوت هایی داشته است. ایشان در ادامه این نشست تخصصی  به مقایسه فرش کوره استخر و داراب گرد پرداخت.

 گفتنی است در حاشیه این نشست دو روزه کارگاه طراحی با حضور ایمان افسریان و جمعی از دانشجویان و مخاطبین و تصویرسازان برگزار گردید که با استقبال قابل توجهی روبرو شد.

همچنین نمایشگاه نشریه حرفه : هنرمند در چهار روز متوالی درراهرو ساختمان شماره 2 برپا بود که با استقبال پر شور دانشجویان هنر و معماری روبرو گردید.