برگزاری رویداد "خاک خیال"

برگزاری رویداد "خاک خیال"


 
پنجمین بازارچه صنایع دستی و تولیدات دانشجویی"چرتکه" با همکاری انجمن علمی هنر و کانون نگاره اقدام به برگزاری پویشی با نام "خیال خاک" با محوریت هنر اصیل و بی بدیل سفالگری نمود، این رویداد از تاریخ دوشنبه ۱ الی پنج شنبه ۴ آبان ماه  1402 از ساعت ۱۲ تا ۱۸ در ورودی پردیس ارم، برگزار شد.
این برنامه با هدف معرفی تخصصی هنر سفالگری و  ایجاد علاقه در دانشجویان رشته های مختلف با این حرفه و  جذب هنرجویان مشتاق، به منظور برگزاری کارگاه های آموزشی در آینده، ترتیب داده شد.
بازدیدکنندگان در طی روزهای برگزاری پویش "خیال خاک"، زیر نظر دانشجویان منتخب بخش هنر دانشکده هنر و معماری، با هنر سفالگری آشنا شده و دست به تجربه عملی زدند.