متن خبر

برگزاری دومین رویداد-مسابقه شتابدهی کسب و کارهای خلاق شهری

برگزاری دومین رویداد-مسابقه شتابدهی کسب و کارهای خلاق شهری