متن خبر

برگزاری بخش های هنری پنجمین یادواره بوی سیب حرم در دانشکده هنر و معماری

برگزاری بخش های هنری پنجمین یادواره بوی سیب حرم در دانشکده هنر و معماری


به مناسبت پنجمین یادواره بوی سیب حرم کار گاه هایی  به منظور آموزش و همچنین تولید آثار هنری،  توسط انجمن علمی بخش هنر و معاونت فرهنگی دانشگاه شیراز از درساختمان  شماره  1و 2  دانشکده هنر و معماری برگزار گردید. در این  کارگاه ها که با حضورجمعی از دانشجویان و اساتید بخش هنر ،جناب آقای دکتر فیزابی و جناب آقای مهندس اسدی  و جناب آقای مهندس اثنی عشری  برگزار شد ، به مباحثی از جمله تایپوگرافی،طراحی پوستر و طراحی کتیبه پرداخته شد .

 در این برنامه دانشجویان با استفاده از رهنمود های اساتید با مضمون طراحی پوستر و کتیبه  و تایپو گرافی، به  ارائه ایده و طرح های خود  به صورت عملی پرداختند.