بررسی موقعیت‌های شغلی در رشته شهرسازی

بررسی موقعیت‌های شغلی در رشته شهرسازی


بسیج دانشجویی دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز برگزار می‌کند
 بررسی موقعیت‌های شغلی در رشته شهرسازی
با حضور : سرکار خانم دکتر الهام ضابطیان طرقی
 تاریخ : دوشنبه 3 خرداد 1400
 زمان : 16 الی 17:30
 لینک برنامه :
 www.skyroom.online/ch/basij-shu/otagh2
 جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09031346852 ارتباط برقرار نمایید .