بخش های کتابخانه

بخش های کتابخانه


 امانت 

در این بخش کتابهای فارسی و لاتین به صورت قفسه ی باز در دسترس مراجعه کنندگان می باشد و  کلیه کتابها قابل امانت گرفتن می باشند.

نشریات و کتب مرجع

کلیه مدارک این بخش فقط در کتابخانه قابل استفاده می باشند و امانت داده نمیشوند.

پروژه های تحقیقاتی دوره کارشناسی و پایان نامه های کارشناسی ارشد

این منابع در محل کتابخانه و در حد قانونی قابل کپی برداری می باشند.

بخش فهرست نویسی و آماده سازی

در این بخش کلیه خدمات فهرست نویسی و ورود اطلاعات کتابها و منابع در نرم افزار و همچنین آماده سازی منابع جهت ورود به  قفسه ها انجام می گردد.

بخش اطلاع رسانی

 با راه اندازی برنامه آذرسا به زودی کتابخانه قادر خواهد بود فایل الکترونیک برخی از منابع را جهت مطالعه در اختیار دانشجویان قرار دهد و در حال حاضر نیز این بخش پاسخگوی دانشجویان در جستجوی منابع الکترونیک فارسی و لاتین  از پایگاههای خارجی و داخلی می باشد.

سالن مطالعه کتابخانه