بازدید علمی از کارگاه‌های رنگرزی سنتی الیاف فرش دستباف

بازدید علمی از کارگاه‌های رنگرزی سنتی الیاف فرش دستباف


 به همت انجمن علمی فرش دانشگاه شیراز  روز چهارشنبه 15 آذر 1402 بازدید علمی از کارگاه‌های رنگرزی منطقه سلطان آباد فارس، با هدف آشنایی دانشجویان با محیط صنعتی رنگرزی و تاثیر آن در رنگرزی انواع نخ­‌‌های طبیعی و مصنوعی  و نیز شناخت رنگزاها و دندانه­‌های طبیعی و شیمیایی، برگزار شد، آقایان دکتراحمدرضا احمدی و دکتر اشکان حمانی به تشریح مسائل مربوطه پرداخته و به طور مفصل دانشجویان را با انواع الیاف و روشهای رنگرزی و چگونگی استفاده صحیح از رنگزارها و تاثیر دندانه‌ها در رنگرزی الیاف، آشنا کردند.