بازدید علمی از هتل‌های زندیه و پرسپولیس

بازدید علمی از هتل‌های زندیه و پرسپولیس


هدف از این برنامه تحلیل و بررسی ریز فضاهای هتل زندیه و هتل پرسپولیس، درحاشیه درس «طراحی معماری4»  بود، که باحضور دکتر حجت اله عبدی عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز، دکتر حسین ابحر دانش‌آموخته مقطع دکتری دانشگاه شیراز و مهندس محمدرضا پرمون، برگزار شد.