بازدید از مجموعه تاریخی، فرهنگی و گردشگری بازار وکیل شیراز

بازدید از مجموعه تاریخی، فرهنگی و گردشگری بازار وکیل شیراز


سه‌­شنبه 18 اردیبهشت 1403، انجمن علمی فرش دانشگاه شیراز با همکاری معاونت فرهنگی دانشکده هنر و معماری به مناسبت هفته شیراز، بازدیدی از مجموعه فرهنگی گردشگری بازار وکیل شیراز برای دانشجویان فرش دانشکده هنر و معماری ترتیب داد. هدف از این بازدید آشنایی دانشجویان با بازار کار و آشنایی بیشتر آن­ها با دست­بافته‌­های استان فارس بود. در این بازدید که با حضور استاد زارع‌­خلیلی برگزار شد دانشجویان به بازار فرش مجموعه رفته و در این حین استاد زارع‌‍‌ خلیلی اطلاعاتی جامع از قالی منطقه فارس­ از جمله خصوصیات ظاهری و فنی به دانشجویان ارائه داد. در این اردوی چند ساعته دانشجویان در بازار وکیل با فروشندگان به گپ و گفت پرداخته و اطلاعاتی را از چند و چون کسب و کار در این حرفه جویا شدند، در ادامه به  چند حجره مرمت قالی نیز رفته و استادکاران راجع به روند کار مرمت برای دانشجویان توضیحاتی ارائه دادند که این بخش از بازدید  بسیار مورد توجه و علاقه دانشجویان قرار گرفت و خواهان حضور این استادکاران در مجموعه دانشکده هنر و معماری برای برگزاری کارگاه شدند تا هرچه بیشتر و به طور عملی با انجام کار مرمت قالی آشنا شوند.