بازدید از بافت تاریخی مجموعه زندیه؛ سومین برنامه از مجموعه بازدیدهای میدانی «چند قدم در شهر»

بازدید از بافت تاریخی مجموعه زندیه؛ سومین برنامه از مجموعه بازدیدهای میدانی «چند قدم در شهر»


سومین بازدید از مجموعه بازدیدهای میدانی چند قدم در شهر در روز سه شنبه ۵ دی ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از دانشجویان بخش شهرسازی و معماری دانشگاه شیراز، در بافت تاریخی مجموعه زندیه برگزار شد.

این رویداد توسط انجمن علمی مهندسی شهرسازی و انجمن علمی مهندسی معماری دانشگاه شیراز با همکاری مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر شیراز، اداره کل میراث فرهنگی استان فارس و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز اجرا شد. در این بازدید دانشجویان از بافت تاریخی مجموعه زندیه شامل ارگ کریم خان زند، مسجد، حمام، بازار وکیل و باغ نظر دیدن کردند.

در طول این بازدید راهنمای گردشگری میراث فرهنگی، توضیحاتی پیرامون تاریخچه و سیر تحول این مجموعه تاریخی ارائه داد و دانشجویان با معماری و روند ساخت آثار ارزشمند زندیه آشنا شدند.