بازارچه «پنجره»

بازارچه «پنجره»


از 18 تا ۲۴ اردیبهشت ماه 1403، انجمن علمی هنر دانشگاه شیراز به مناسبت هفته شیراز، در راستای نمایش و  فروش دست‌سازه‌های دانشجویان هنر، «بازارچه پنجره» را با شعار «هر ایده یک پنجره» در میدان  پردیس ارم دانشگاه شیراز برپا کرد.
هدف از برگزاری این برنامه ایجاد بستری مناسب برای نمایش و  عرضه آثار دست‌ساز تمامی دانشجویان توانمند و هنرمند بود تا با هدف  کارآفرینی و ایجاد اشتغال،  فضایی مناسب در اختیار داشته باشند. لازم به ذکر است که در این بازارچه غیر از دانشجویان دانشگاه شیراز ، دانشجویان سایر دانشگاه‌های کشور و همچنین دانش‌آموختگان در رشته‌های صنایع‌دستی ، گرافیک و... حضور داشتند.خوشبختانه این رویداد با استقبال چشمگیر روبرو شد و به همین علت تا آخر خرداد ماه تمدید گردید.