آیین نامه کتابخانه

آیین نامه کتابخانه


۱- اعضاء کتابخانه و تعداد کتب مجاز جهت امانت شامل موارد زیر است :

  الف – هیات علمی : ۱۰ کتاب حداکثر یک نیمسال                                   

  ب – دانشجویان کارشناسی ارشد : 7 کتاب حداکثر ۱ ماه

   ج – دانشجویان کارشناسی و کارمندان : 5 کتاب حداکثر ۲ هفته

   ۲- موادی که از کتابخانه خارج نمی شود : کتابهای مرجع ، نشریات ادواری ، پایان نامه های تحصیلی ، مواد سمعی بصری و نرم افزارها.

   ۳- برای امانت گرفتن کتاب کلیه دانشجویان دانشگاه شیراز  با ارائه کارت دانشجویی می توانند  کتاب به امانت بگیرند و در صورتیکه متقاضی تمدید کتاب برای مدتی دیگر باشند در صورت عدم رزرو کتاب توسط سایر دانشجویان کتاب حداکثر ۲ بار تمدید خواهد شد .

   ۴- در صورت مشاهده هر گونه نقص احتمالی در کتاب به مسئول میز امانت اطلاع دهید در غیر این صورت جبران خسارت به عهده امانت گیرنده می باشد .

   ۵- به هنگام تحویل کتب تازمان ابطال کارتهای امانت در محل باقی بمانید، عدم ابطال کارت به منزله وجودکتاب در نزد شما    می باشد.

   ۶- جریمه دیر کرد کتابهای در گردش به ازای هر روز ۱۰۰ تومان و جریمه دیر کرد کتابها و جزوات ذخیره به ازای هر ساعت ۵۰ تومان می باشد از یک هفته مانده به ایام امتحانات تا آخرین روز برگزاری مبلغ جریمه فوق به دو برابر افزایش می یابد .

    ۷- در صورت مفقود شدن کتاب توسط امانت گیرنده وی موظف است هر چه سریعتر نسبت به بازگرداندن عین ماده مفقود شده اقدام نماید . در صورتیکه تهیه آن مقدور نباشد قیمت روز کتاب بر اساس آخرین قیمتهای مندرج در کاتالوگهای روز تعیین  و به اضافه هزینه فهرست نویسی و آماده سازی کتاب اخذ می گردد.