اولین نشست از سلسله نشست‌های نگاهی به مسابقات معماری؛ بررسی پروژه «خانه موقت کارگری»

اولین نشست از سلسله نشست‌های نگاهی به مسابقات معماری؛ بررسی پروژه «خانه موقت کارگری»


 این برنامه توسط انجمن علمی معماری دانشگاه شیراز در روز 22 آبان ماه 1402 در تالار یاسمن دانشکده هنر و معماری برگزار شد.

 در این برنامه، فرشید روزی طلب، معمار مسئول دفتر معماری«شید» پروژه خانه کارگری که توسط این دفتر اجرا شده است را، مورد بررسی قرار داد.

در ابتدای برنامه، دکترجاوید قنبری، عضو هیئت علمی بخش معماری دانشگاه شیراز، اهداف برگزاری این سلسله نشست‌ها  را بیان کرد.

سپس مهندس روزی طلب،  در یک مقدمه‌ای کوتاه از  پیشینه تحصیلات آکادمیک و تجربیات خود برای دانشجویان مطالبی گفت و به روند شکل‌گیری دفتر معماری «شید» و نوع نگاه و دیدگاه اعضای این مجموعه به مقوله معماری، پرداخت، در ادامه فرآیند طراحی «خانه موقت کارگری»، و کل پروسه‌ای که این اثر معماری در آن شکل گرفته است، شرح داده شد.

در انتهای جلسه، پرسش و پاسخ و بحث آزاد میان دانشجویان و مهندس روزی طلب، صورت گرفت.