اولین بازدید از مجموعه بازدیدهای میدانی «چند قدم در شهر»

اولین بازدید از مجموعه بازدیدهای میدانی «چند قدم در شهر»


اولین بازدید از مجموعه بازدیدهای میدانی «چند قدم در شهر» در روز چهارشنبه ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۲ با حضور دکتر نیلوفر پناهی، در باغ ارم برگزار شد.
خیابان ارم شیراز به دلیل زمینه تاریخی و وجود باغ ارم درآن، به عنوان یکی از مشهورترین باغ‌‌های ایرانی، همواره بخشی از خاطرات جمعی و حافظه تاریخی شهروندان به ‌شمار می‌رود.
تغییرات آن طی سال‌‌های اخیر از جمله سنگ ‌فرش کردن خیابان و مکان‌گزینی کاربری‌ های اداری- ستادی چالش‌ها و مسائلی را در پی داشته، که همین موضوع موجب برگزاری اولین بازدید «چند قدم در شهر» در این محدوده شد.
در همین راستا اعضای شورای مرکزی انجمن علمی شهرسازی و گروهی از دانشجویان مقطع کارشناسی مهندسی شهرسازی دانشکده هنر و معماری، با همراهی دکتر نیلوفر پناهی از خیابان و باغ ارم شیراز، بازدید کرده و پیرامون مسائل و چالش‌های آن گفت و گو کردند.