اولین بازدید از سلسله بازدیدهای «خط سفید» ؛ بازدید از پروژه «آپارتمان شماره 23»

اولین بازدید از سلسله بازدیدهای «خط سفید» ؛ بازدید از پروژه «آپارتمان شماره 23»


این برنامه توسط انجمن علمی معماری دانشگاه شیراز به مناسبت هفته پژوهش در روز 23 آذر ماه 1402 برگزار شد. پروژه «آپارتمان شماره 23» کاری از دفتر معماری «شار» از جمله ساختمان‌های درحال اجرا در خیابان نادر شیراز است. این بازدید با حضور مهندس قدسی‌منش معمار مسئول دفتر شار برگزارگردید.در ابتدای برنامه، کاتالوگ‌های تهیه شده توسط این دفتر، بین دانشجویان پخش شد. سپس مهندس قدسی‌منش توضیحاتی در مورد پروژه داد و روند اجرای ساختمان را بیان کرد، در ادامه برنامه دانشجویان ضمن مطرح کردن سوالات خود از طبقات ساختمان‌ در حال ساخت، بازدید به عمل آوردند.