اهداف دانشکده

اهداف دانشکده


در حال حاضر دانشکده هنر و معماری با تکیه بر توان فکری و عملی و خلاقیت بالای اعضای هیئت علمی، مدیران و کارشناسان، مصمم است در زمینه توسعه رشته‌ها و مقاطع تحصیلی دانشکده  و نیاز موردنیاز جامعه آینده گام بردارد. این دانشکده به دنبال توسعه آموزش جامعه محور و تربیت دانشجویانی است که علاوه بر داشتن تخصص‌های علمی بالا، دارای قدرت کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری بسیار بالایی بوده و از انگیزه و تعهد اخلاقی و مسئولیت‌پذیری ممتازی نسبت به جامعه بشری برخوردار باشند. رسالت های این دانشکده در ابتدا در راستای پاسخگویی به نیازهای جامعه و فراهم نمودن امکان ادامه تحصیل متقاضیان در رشته های هنری در سطح کشور مطرح گردید؛ لیکن به تدریج جایگاه خود را در عـرصـه ­ فعالیت های دیگر نظیر تحقیقات و امور مشاوره پیدا نموده است.

 با توجه به اهداف و جهت گیری های کلان دانشگاه و همچنین ماهیت وجودی دانشکده و در نظر  گرفتن جوانب مختلف و قرار گرفتن در مراحل رشد و توسعه، این دانشکده برای تامین اهداف کلان و تحقق چشم انداز، رسالت خود را چنین تعریف می­ نماید:

  • احیاء و اشاعه فرهنگ، هنر و معماری و شهرسازی اصیل ایرانی و اسلامی درسطح جامعه.
  • فراهم نمودن بستر مناسب برای تربیت متخصصان حرفه ای و کارآمد و متعهد مورد نیاز جامعه وکمک به حل مسائل و مشکلات و رفع نیازهای پژوهشی و مشاوره ای، در حوزه های تحقیقی مربوطه.

در این راستا اهداف خود را بر محور های ذیل تنظیم کرده است :

  • کمک به تجهیز و تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور.   
  • تربیت اعضای هیات علمی و محققان مؤمن و متعهد به انقلاب اسلامی در رشته های هنری مورد نیاز دانشگاه ها و مراکز آمـوزش عالی، تحقیقاتی و سازمان هـای اجرایی، اداری کشور به منظور ارتقـای کیفیت علمی آموزشی و پژوهشی و کمـک به گسترش تحصیلات هنـری و تحول اساسی در زمیـنه های هنـری به ویـژه رشد و توسعه مبـانی هنـر اسلامی از دیدگاه قرآن و ائمه اطهار علیه السلام.

  • ایجاد امکانات تحقیقاتی وپژوهشی به منظورشناخت عوامل بالقوه ناشناخته، درجهت افزایش توان علمی در منطقه و مشارکت در توسعه و تقویت نهضت تولیـد علم و جنبش نرم افـزاری و افزایش سهم تولیدات هنری و توسعه با تاکید برمبـنای هنـر اسلامی و نیـازهای ملی و فنـاوری های نوین و کاربـردی کردن دستاوردهـای علمـی و پژوهشی هنـری از طریق تعـامل پویا و سازنده با مـراکز علمـی، منطقه ای و بین المللی .

  • تلاش در جهت تحقق فرهـنگ هنر اسلامی از طریق تقویت و تعمیـق بینش دینی و گسترش فضایل اخلاقی و آفرینش مشارکت های هنـری، اجتـماعی و اشاعه روحیه امیدوار به آینده برپایه تعالیم قرآن، مکتب اهل بیت (ع )، ارزشها و آرمان های اتقلاب اسلامی .

  • گسترش و تعمیم امکانات منـطقه ای ازطـریق همـکاریهای علمی ومشاوره ای باسازمانها و شر کتها در جهت ارائه دستاوردهای علمی و فنآوریهای کاربردی.