افتخار آفرینی وکسب 17 مقام توسط نشریه «هفت» در چهارمین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز

افتخار آفرینی وکسب 17 مقام توسط نشریه «هفت» در چهارمین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز


نشریه هفت انجمن علمی شهرسازی دانشکده هنر و معماری در چهارمین جشنواره نشریات دانشجویی موفق به کسب 17 عنوان مقام در بخش های: نشریه برتر هنر و معماری و آثار برتر در حوزه های: تیتر،گزارش،گرافیک، صفحه آرایی، مقاله علمی و تخصصی، مصاحبه و یادداشت گردید. براساس گزارش دبیر جشنواره، ۱۳۰۰ اثر به دبیرخانه چهارمین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز رسیده است که پس از سه مرحله داوری، نشریات برتر در ۱۶ رشته، آثار برتر در ۲۰ رشته، بخش مجازی در ۲ رشته و بخش ویژه در ۱۶ رشته مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفتند.

این افتخار آفرینی را به خانواده دانشکده هنر و معماری تبریک عرض کرده و برای دانشجویان عزیز افتخارآفرین آرزوی تندرستی، سرافرازی و موفقیت روز افزون داریم.