افتخار آفرینی نشریه هفت

افتخار آفرینی نشریه هفت


 

 

آنچه پیش رو دارید نخستین شماره ماهنامه هفت است که به اراده خدای بزرگ و همت گروهی کاملا دوستانه و صمیمی از دانشجویان دانشکده هنر و معماری و همراهی بی دریغ اساتید محترم این دانشکده، سختی های راه را پشت سر نهاده و تا گرمای دستان شما راه گشوده است.

هفت را چون برگ سبزی نثارتان می کنیم تا با نور دیدگانتان و با مهر و صفای شما روشنی گیرد؛ دل و جانمان را جلا و دست و پاهایمان را قوت بخشد تا در راهی که آغاز کرده ایم محکم و استوار گام برداریم و هفت آن شود که لایق شماست.

مطمئنا تا به جایگاه واقعی خود برسیم راه بسیاری را باید طی کنیم؛ ما را بپذیرید که برای شما آمده ایم، با شما آمده ایم و همواره خواهیم ماند اگر شما بخواهید.

عماد آیتی زاده 

آذرماه/1389

سلام

زمانی که در مهرماه 1389 اولین گام ها را برای تاسیس یک نشریه برای دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز بر میداشتیم، و زمانی که در آذرماه 1389 اولین سخن مدیر مسئول نشریه را همه باهم در دفتر ماهنامه خواندیم و در نهایت شوق و ذوق آن را به چاپ رسانیدیم، هرگز تصور نمی کردیم مسیری را آغاز نموده ایم که 10 سال بعد نیز ادامه خواهد داشت؛ مسیری که شروع آن سخت بود و شیرین. خواندن دوباره آن جملات 10 سال بعد در حالیکه تمام آن رویا پردازی ها به واقعیت تبدیل شده اند، نهایت لذت و آرامش را بهمراه دارد. حسی فوق العاده برای تمامی ما که کاری را آغاز کردیم، مسیری را شروع کردیم، ردپایی را گذاشتیم که خواهد ماند ... .

دوستان بسیار عزیز و اساتید بسیار گرانقدری زحمات بسیاری کشیدند تا این مسیر آغاز شد، تا نشریه متولد شد، "ماهنامه هفت".

ضمن تشکر از همه دوستانی که در شروع کار بودند و هفت را از هیچ بوجود آوردند، از همه عزیزانی که از مهرماه 1389 تا به امروز، این مسیر را ادامه داده و باعث رشد و شکوفایی "هفت" شده اند تشکر می کنم.

به امید هفتاد ساله شدن هفت.

عماد آیتی زاده

شهریورماه/1399

 

   

سال

شماره

صاحب امتیاز

مدیرمسئول

سردبیر

1389

اول

انجمن علمی دانشکده هنر و معماری

عماد آیتی‌زاده

سارا جعفرپور

1389

دوم

انجمن علمی دانشکده هنر و معماری

عماد آیتی‌زاده

سارا جعفرپور

1390

سوم

انجمن علمی دانشکده هنر و معماری

عماد آیتی‌زاده

سارا جعفرپور

1390

چهارم

انجمن علمی دانشکده هنر و معماری

عماد آیتی‌زاده

سارا جعفرپور

1390

پنجم

انجمن علمی دانشکده هنر و معماری

عماد آیتی‌زاده

سارا جعفرپور

1390

ششم

انجمن علمی دانشکده هنر و معماری

عماد آیتی‌زاده

سارا جعفرپور

1390

هفتم

انجمن علمی دانشکده هنر و معماری

عماد آیتی‌زاده

سارا جعفرپور – پگاه منجزی

1390

هشتم

انجمن علمی دانشکده هنر و معماری

الناز حمیدی

الناز رستم‌نژاد

1391

نهم

انجمن علمی دانشکده هنر و معماری

نیلوفر پناهی

پگاه منجزی

1391

دهم

انجمن علمی دانشکده هنر و معماری

امیر یداله‌پور

پگاه منجزی

1391

یازدهم

انجمن علمی دانشکده هنر و معماری

امیر یداله‌پور

پگاه منجزی

1391

دوازدهم

انجمن علمی دانشکده هنر و معماری

امیر یداله‌پور

پگاه منجزی

1392

سیزدهم

انجمن علمی دانشکده هنر و معماری

امیر یداله‌پور

پگاه منجزی

1393

چهاردهم

انجمن علمی دانشکده هنر و معماری

مرتضی وفادار

کسری قنبرزاده – شکوه شعار – فاطمه مینابیان

1394

پانردهم

انجمن علمی دانشکده هنر و معماری

پیمان نجفی

زهرا خاکسار

1395

شانزدهم

انجمن علمی شهرسازی

پیمان نجفی

زهرا خاکسار

1396

هفدهم

انجمن علمی شهرسازی

سینا جنگجو

نگار ایمانی – زهرا خاکسار

1397

هجدهم

انجمن علمی شهرسازی

سینا جنگجو

زهرا خاکسار – نگار ایمانی

1398

نوزدهم

انجمن علمی شهرسازی

سینا جنگجو

نگار ایمانی

1398 

بیستم

انجمن علمی شهرسازی

زهرا عباسپور

اصلان پیرودین

1399 

بیست و یکم

انجمن علمی شهرسازی

زهرا عباسپور

اصلان پیرودین

 

 

سال

دبیر

نایب دبیر

استاد مشاور

1390

نیلوفر پناهی

یاسمین آزاده

دکتر سهند لطفی

1391

نیلوفر پناهی

بهروز بیغرض

دکتر سهند لطفی

1392

بهروز بیغرض

کسری قنبرزاده

دکتر مهسا شعله

1393

کسری قنبرزاده

سینا جنگجو

دکتر مهسا شعله

1394

سینا جنگجو

پیمان امیدی

دکتر سهند لطفی

1395

مرضیه زبرجد

تهمینه فیزابی

دکتر علیرضا صادقی

1396

سینا جنگجو

فرهاد نیک‌نژاد

دکتر علیرضا صادقی

1397

فرهاد نیک‌نژاد

محمد علی نامدار

دکتر علیرضا صادقی

1398

محمدمهدی شریفی‌نیا

غزل حسن‌شاهی

دکتر مریم روستا

 

 

افتخارات نشریه دانشجویی هفت

سال تحصیلی

عنوان جشنواره (حوزه رقابتی)

مقام

افتخارآفرین

1390

بخش نشریه علمی دانشجویی برگزیده دومین جشنواره دانشگاهی حرکت دانشگاه شیراز

برگزیده

انجمن علمی دانشکده هنر و معماری

1391

بخش نشریه علمی دانشجویی برگزیده پنجمین جشنواره ملی حرکت

قابل تقدیر

انجمن علمی دانشکده هنر و معماری

1391

بخش نشریه علمی دانشجویی برگزیده سومین جشنواره دانشگاهی حرکت دانشگاه شیراز

برگزیده

انجمن علمی دانشکده هنر و معماری

1392

بخش نشریه علمی دانشجویی برگزیده چهارمین جشنواره دانشگاهی حرکت دانشگاه شیراز

برگزیده

انجمن علمی دانشکده هنر و معماری

1393

بخش نشریه علمی دانشجویی برگزیده پنجمین جشنواره دانشگاهی حرکت دانشگاه شیراز

برگزیده

انجمن علمی دانشکده هنر و معماری

1394

بخش نشریه علمی دانشجویی برگزیده ششمین جشنواره دانشگاهی حرکت دانشگاه شیراز

برگزیده

انجمن علمی شهرسازی

1395

بخش نشریه علمی دانشجویی برگزیده هفتمین جشنواره دانشگاهی حرکت دانشگاه شیراز

برگزیده

انجمن علمی شهرسازی

1395

بخش نشریه علمی تخصصی هنر و معماری نخستین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز

رتبه اول

انجمن علمی شهرسازی

1395

بخش طرح روی جلد نخستین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز

رتبه اول

فاطمه داوودی مقدم

1395

بخش مقاله علمی تخصصی هنر و معماری نخستین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز

رتبه اول

محمدعلی کریمی‌پور

1395

بخش مقاله علمی تخصصی هنر و معماری نخستین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز

رتبه سوم

علی عارف

1395

بخش گزارش نخستین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز

رتبه دوم

زهرا خاکسار

1395

بخش تیتر نخستین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز

رتبه دوم

زهرا خاکسار

1395

بخش گرافیک و صفحه‌آرایی نخستین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز

رتبه دوم

پیمان نجفی – زهرا خاکسار

1395

بخش یادداشت و سرمقاله نخستین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز

قابل تقدیر

سینا جنگجو

1396

بخش نشریه علمی دانشجویی برگزیده هشتمین جشنواره دانشگاهی حرکت دانشگاه شیراز

برگزیده

انجمن علمی شهرسازی

1396

بخش نشریه علمی دانشجویی برگزیده دهمین جشنواره ملی حرکت

قابل تقدیر

انجمن علمی شهرسازی

1396

بخش ویژه (آسیب‌های اجتماعی) جشنواره ملی تیتر 10

رتبه اول

زهرا خاکسار

1396

بخش طرح جشنواره ملی تیتر 10

رتبه سوم

فاطمه داوودی مقدم

1396

نشریه علمی علمی تخصصی هنر و معماری برگزیده جشنواره ملی تیتر 10

رتبه سوم

انجمن علمی شهرسازی

1397

طرح برگزیده جشنواره ملی تیتر 11

رتبه اول

روزبه ایمانی

1397

بخش نشریه علمی دانشجویی برگزیده یازدهمین جشنواره ملی حرکت

دوم

انجمن علمی شهرسازی

1397

مقاله اقتصادی جشنواره ملی تیتر 11

رتبه سوم

سینا جنگجو

1397

کاریکاتور جشنواره ملی تیتر 11

رتبه سوم

سینا جنگجو

1397

بخش ویژه دانشگاه و حل مسائل ملی بخش گزارش جشنواره ملی تیتر 11

رتبه سوم

نرگس صابر سنگری

1397

بخش نشریه علمی دانشجویی برگزیده هشتمین جشنواره دانشگاهی حرکت دانشگاه شیراز

برگزیده

انجمن علمی شهرسازی

1397

نشریه برگزیده و منتخب معاونت دانشجویی فرهنگی دومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز

برگزیده

انجمن علمی شهرسازی

1397

بخش نشریه علمی تخصصی هنر و معماری دومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز

اول

انجمن علمی شهرسازی

1397

بخش مقاله علمی تخصصی هنر و معماری دومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز

اول

تهمینه فیزابی

1397

بخش مقاله علمی تخصصی هنر و معماری دومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز

دوم

محمد جواد زمزمی ستوده

1397

بخش مقاله علمی تخصصی هنر و معماری دومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز

سوم

نازآفرین نگهداری

1397

بخش مقاله علمی تخصصی هنر و معماری دومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز

قابل تقدیر

سینا جنگجو

1397

بخش مقاله علمی تخصصی هنر و معماری دومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز

قابل تقدیر

عباس کیانی

1397

بخش ویژه تولید ملی و اقتصاد مقاومتی و راهکارها دومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز

دوم

نیلوفر پناهی

1397

بخش ویژه تولید ملی و اقتصاد مقاومتی و راهکارها دومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز

سوم

محمد جواد زمزمی ستوده

1397

بخش ویژه تولید ملی و اقتصاد مقاومتی و راهکارها دومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز

قابل تقدیر

الهام اشرف‌زاده

1397

بخش ویژه تولید ملی و اقتصاد مقاومتی و راهکارها دومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز

قابل تقدیر

سیده فاطمه حسینی

1397

بخش طرح دومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز

سوم

روزبه ایمانی

1397

بخش مقاله اقتصادی دومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز

قابل تقدیر

سینا جنگجو

1397

بخش طرح روی جلد دومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز

قابل تقدیر

سینا جنگجو

1398

بخش نشریه علمی دانشجویی برگزیده نهمین جشنواره دانشگاهی حرکت دانشگاه شیراز

برگزیده

انجمن علمی شهرسازی