اساتید حق التدریس بخش هنر

اساتید حق التدریس بخش هنر


 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته

مریم اکبرزاده

فوق لیسانس

پژوهش هنر

مریم نجفی

فوق لیسانس

پژوهش هنر

تورنگ چماچم

فوق لیسانس

طراحی صنعتی

آزیتا ابنوی

فوق لیسانس

نساجی

آذر صفایی

فوق لیسانس

پژوهش هنر

مرتضی ترسلی

فوق لیسانس

زبان انگلیسی

رقیه راسخ

فوق لیسانس

هنر (سفال)

مژده غلام زاده

فوق لیسانس

پژوهش هنر

احمدرضا احمدی

دانشجو دکتری

شیمی نساجی

مهدی ارجمند

دکتری

تاریخ تحلیلی و تطبیقی هنر

ساره بهمنی

فوق لیسانس

هنر (سفال)

علی اصغر تجویدی درجه 1 هنری نگارگری/مجسمه سازی 

سیدجلال الدین بصام

دکتری

نساجی

پیام درخشان فرد

فوق لیسانس

پژوهش هنر

مهرنوش سخنوری

فوق لیسانس

هنر

رضا فتوح نژاد

درجه 2 هنری

هنر

پریسا منجزی

فوق لیسانس

کارگردانی انیمیشن

ماجد شهریاری

درجه 1 هنری

درجه 1 هنری

مرتضی فرهادیه

درجه 1 هنری

طراحی فرش

طاهره رستم نژاد

فوق لیسانس

هنر اسلامی

ستاره احسنت

دکتری

فلسفه هنر

 
* اساتیدی که  ترم  جاری فعال هستند
*اساتیدی که  ترم جاری فعال نیستند