ارتباط با سایر بخش های دانشکده

ارتباط با سایر بخش های دانشکده


 

 امـــــــــــــــور اداری

 

1001

36230450

36242800

دفتر ریاست

مرضیه فولاد فر

 

1006

1007

36259075

36230456

رئیس امور اداری- رئیس حسابداری

                               هادی دهقانی

 

1066

36230452

دفتر معاونت پژوهشی

دکتر سهند لطفی- محمد حسین خاکسار

 

1096

ساختمان 4

TECLAB

دکتر کاوه فتاحی

 

1078

-

دفترمعاونت آموزشی

دکتر مهسا شعله

 

1038

36230449

رئیس اداره آموزش - کارشناس تحصیلات تکمیلی

فاطمه احمد پور حقیقی

 

1003

-

آموزش بخش معماری

 شهرام عزیزی کزور

 

1004

36230449

آموزش  بخش هنر

سید محمد ساختمان کبیر

 

1077

36230449

آموزش شهرسازی

تارا سالاری

 

1093

 

دبیر خانه

مهردادذوالنور

 

1014

36361574

سمعی بصری

داود خدایی

 

1013

36235996

امور فرهنگی

مرضیه علیرضایی

 

1015

36361574

امین اموال- انبار دار

علی مومن محمدی- حبیب اله روح پرور

 

1094

36259051

امور دفتری

مجید موذنی

 

1074

 

کارشناس ورزش

جمشید شیری

 

1081-1087

 

امور اداری- راننده

کارگر

 

1056

 

انتظامات خواهران

راضیه شمس الدینی

 

1057

 

مسئول حفاظت فیزیکی

غفار زمرد اصل

بـــــــــــــخش هـــــــــــــنر

 

1047

 

مدیرگروه  بخش هنر

دکتر مجید رضا مقنی پور

 

1041

36259058

دفتر بخش هنر

زینب کارگر

 

1051

 

بخش هنر

 

دکتر فتح اله زارع خلیلی

 

1091

 

دکتر فریباغروی

 

1043

 

مهندس سید علی اکبر سیدی

 

1046

 

مهندس محمد خلیل اثنی عشری

 

1046

 

استاد علی اصغر تجویدی

 

1047

 

دکتر ساسان سامانیان مهندس شهریار اسدی

 

1065

 

دکتر سید جواد ظفرمند

 

1090

 

دکتر میرزا ابوالقاسمی

 

1088

 

دکتر  اشکان رحمانی

 

1089

 

دکتر مجید رضا مقنی پور

 

1049

 

آقایان حجت تمنایی

 

1048

 

ملیحه جعفری

 

1076

36361560

کارگاه عکاسی/روابط عمومی

فرناز سلمانیان

بخــــــش شـــــــهرسازی

 

1070

 

رییس دفتر بخش شهر سازی

دکتر علیرضا صادقی

 

1031

36230453

دفتر بخش شهر سازی

سهیلا انیسی

 

1040

 

بخش شهر سازی

 

دکتر سهند لطفی دکتر مهسا شعله

 

1082

 

دکتر خلیل حاجی پور

 

1035

 

دکتر عبدالرضا پاک شیر- دکتر مهیار اردشیری

 

1030

 

دکتر  مجتبی آراسته

 

1032

 

دکتر  حسن ایزدی

 

1067

 

دکتر علی سلطانی

 

1034

 

دکتر محمد رضا بذرگر

 

1039

 

دکترمحمد حسین پور

 

 

1022

 

 

دکترمریم روستا

بــــــــــخش مــــــــعماری

 

 

1016-1078

36230447

دفتر رییس بخش معماری

دکتر امین حبیبی

 

1016

36230447

دفتر بخش معماری

لیلا سلمان

 

1020

 

بخش معماری

 

دکتر محمد حسن فلاح

 

1018-1042

 

دکتر محمد رضا مغاره دکتر منصور مصلی نژاد

 

1095

 

دکتر حمیدرضا شریف

 

1023

 

دکتر کاوه فتاحی دکترمحمد نیک کار

 

1062

 

مهندس ساناز حائری-دکتر مریم اختیاری

 

1027

 

دکتر سید محمد حسین ذاکری

 

1058-1059

 

دکتر سارادانشمند - دکتررزاوکیلی نژاد

 

1019

 

دکتر جاوید قنبری-دکتر حجت الله عبدی

 

1072

 

دکتر علی کشکولی

 

1025-1022

 

دکتر محمد علی آبادی

کــتابخـانه

 

1026

36241341

رئیس کتابخانه

طاهره دیانت

 

1026-1061

 

فهرست نویسی-کتابدار

طاهره دیانت- ناصر دشتی

 

1009

36259051

سالن مرجع و پایان نامه

نرگس کوثری

 

1061

 

سالن امانت

ناصر دشتی

 

1086

 

نشریات

کمال غلامی

کـامپیوتر

 

1054

36361560

مسئول مرکز کامپیوتر

جمشید حقیقت جو

1053

 

سایت کامپیوتر

 

حـــفاظت فیزیــــکی

 

1010

 

حفاظت فیزیکی

درب پارکینگ

 

1011

36361573

حفاظت فیزیکی

درب اصلی دانشکده

تا سیسات

 

1055

 

تاسیسات

پرویز اندایش

 

1063

36230451

موتور خانه ساختمان 3

 محمد مهدی دهقان

 

 

1060

36243726-36244602

 

دفتر بنیاد

 

1030

 

زیراکس

محسن شامس

 

1064

 

باغبانی

-

 

1012

36235997

مرکز مشاوره معماری و شهر سازی دانشگاه شیراز

 

 

1085

 

مخابرات

 

 

1073

 

آبدارخانه ساختمان 3

 

 

 

 

36235998

کانون زبان

خانم بحری-آقای جوکار