آثار چاپ شده (تالیف یا ترجمه) اساتید

آثار چاپ شده (تالیف یا ترجمه) اساتید


 

عنوان کتاب

مترجم

عنوان کتاب ترجمه شده

مولف

انتشارات

سال چاپ 

حفاظت و مرمت آثار کاغذی و نسخ خطی

-

-

دکتر ساسان سامانیان  و ساره بهمنی

دانشگاه شیراز

1393

دستورالعمل طراحی و اجرای سیستم ساختمانی سبک فولادی

 

-

-

گرداوری و تدوین: دکتر محمد حسن فلاح

 

دانشگاه شیراز

 

1393

آداب مهر نویسی دوره اسلامی از ایلخانان تا پایان قاجاریه

 

-

 

دکتر محمد صادق میرزا ابوالقاسمی

 

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 

1394

Design for Movement, How Neighbourhood 
Planning Affects Active Travel

-

-

دکتر علی سلطانی

 

 

Scholars'Press آلمان

1395

برنامه ریزی کاربردی زمین شهری

-

-

دکتر علی سلطانی

دانشگاه شیراز

1395

Designerly Ways of Knowing

 

دکتر حمیدرضا شریف

 

راه های طراحانه دانستن

 

نایجل کراس

 

دانشگاه شیراز

 

1395

باز تعریف کیفیت محیطی و قلمرو همگانی شهر های جدید

-

-

دکتر سهند لطفی-دکتر مهسا شعله

دانشگاه شیراز

1395

Transit Oriented Development: Making it Happen

 

 

دکتر علی سلطانی-آقای پیمان نجفی

 

تحقق بخشی به: توسعه حمل و نقل عمومی محور

 

کری کرتیس، جان رنه و لوکا برتولینی

 

آذرخش تهران

 

1395

Transit- Oriented Development Compendium

 

 

دکتر علیرضا صادقی-دکتر هادی حکیمی(عضو هیات علمی دانشگاه تبریز)

 

نگرشی جامع و مختصر به توسعه حمل و نقل محور

 

موسسه خانه سازی ،حمل و نقل و تجارت سازمان حمل و نقل کالیفرنیا

 

مرجع علم

 

1395

آشنایی زدایی در قطع کتاب تصویری کودک و نوجوان

-

-

شهریار اسدی عضو هیأت علمی بخش هنر با همکاری خانم سمیرا صفاری و آقایان نوید خالصی و علی اکبر شریفی مهرجردی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

1395

مصحف ابراهیم (منتخب سوره های قرآن کریم بخط ابراهیم سلطان)

 

-

-

دکتر محمد صادق میرزا ابوالقاسمی

 

دانشنامه فارس

 

1396

قلم زنی و شناخت ابزار

 

-

-

رضا فتوح نژاد(استاد حق التدریس دانشکده)

 

دانشگاه شیراز

 

1396

سفرنامه مسافر مجهول

 

 

 

دکتر محمد صادق میرزا ابوالقاسمی

کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

 

1396

سیر تحول تزئینات معماری در مسجد گوهر شاد

 

 

 

سید علی اکبر سیدی

 

دانشگاه شیراز

 

1397

اندازه گیری طراحی شهری

 

دکتر سهند لطفی

(با همکاری پیمان نجفی)

 

 

 

آذرخش

 

1397

 

آسیب شناسی ،رفع عیب و فنون رایج در بافت فرش های هنری - - دکتر سید علی اکبر سیدی نیارش 1398