آتلیه عکاسی

آتلیه عکاسی


............مسئول فرناز سلمانیان

 

کارگاه عکاسی

هدف اصلی این کارگاه آماده نمودن افراد متخصص و متعهد در این زمینه است. به نحوی که قادر باشند نیازهای روز افزان خود و جامعه هنری را در زمینه های مختلف مربوط به عکاسی پاسخگو باشند.

 

این کارگاه جهت استفاده دانشجویان رشته های ارتباط تصویری ، فرش و صنایع دستی است که دانشجویان رشته ارتباط تصویری با گذراندن واحدهای بیشتر نسبت به دانشجویان رشته فرش و صنایع دستی پس از فارغ التحصیلی این توانایی را دارند که بتوانند در خدمت نهادهایی که عهده دار تبلیغ و ارتباط جمعی هستند قرار گیرند و به عنوان عکاس هنری و تبلیغاتی از این هنر به عنوان وسیله ارتباط با مخاطب بهره ببرند.